Inge de Laat

In 1995 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut en gaan werken in de neuro-revalidatie. Naast de focus op het fysieke herstel, ben ik altijd op zoek naar de mens achter zijn aandoening. Vragen die mij blijven interesseren zijn o.a.:

- Waar kom je reeds vandaan?
- Wat motiveert jou?
- Wat zijn je sterke kanten?
- Hoe kan je jouw karaktereigenschappen inzetten in moeilijke periodes in je leven?

Naast mijn studie fysiotherapie hebben de onderstaande opleidingen mij als mens gevormd en zijn de basis geworden van waaruit ik werk

Inge de Laat - Traumatherapie en mindfulness Nuenen Eindhoven

De principes van healing

Door nieuwsgierigheid gedreven ben ik me verder gaan verdiepen in energetisch werk. Ik volgde de 7 jarige opleiding “The Healing Principle” bij Bart ten Berge.

Dit heeft me persoonlijke verdieping en bewustwording opgeleverd. Dit helpt me om beter om te gaan met de gebeurtenissen van alle dag.

In deze opleiding heb ik geleerd om met energie en healing te werken. Ik volg nog regelmatig nascholingscursussen en workshops op dit gebied.

Persoonsgerichte Coaching & Training

Daarnaast heb ik de 2-jarige opleiding “Persoonsgericht Coachen en Trainen” (PCT) gevolgd die uit gaat van de karakter structuren.

Karakterstructuren komen voort uit de ontwikkelingspsychologie. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat je in de eerste 5 jaar van je leven je je gedrag en manier van reageren ontwikkeld. Dit wordt dan de basis voor je levenshouding.

Logo Namasté | Inge de Laat | traumatherapie Nuenen Eindhoven

Karakterstructuren basis voor je levenshouding

Karakterstructuren komen voort uit de ontwikkelingspsychologie. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat je in de eerste 5 jaar van je leven je je gedrag en manier van reageren ontwikkeld. Dit wordt dan de basis voor je levenshouding.

Elke karakterstructuur heeft zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Ze ontwikkelen zich in de baby-, peuter- en kleuterjaren.

Je patronen van handelen en reageren op latere leeftijd is hierop gebaseerd. Je bent je hier echter vaak niet meer bewust van. Je reageert automatisch via een bepaald gedragspatroon.

Inzicht in jouw persoonlijke karakterstructuren maakt je als volwassene bewuste van je onbewuste gedragspatronen. Zo ontstaat er ruimte om nieuwe wegen te vinden en andere keuzes te maken, bijvoorbeeld door je kwaliteiten op een andere manier in te zetten.

praktijk-namaste-eindhoven-nuenen - Inge de Laat
Logo Namasté | Inge de Laat | traumatherapie Nuenen Eindhoven

Somatic Experiencing®

In 2013 ben ik gestart met de opleiding Somatic Experience (SE) die ik in 2015 heb afgerond.

Somatic Experience is een lichaamsgerichte vorm van traumatherapie die eveneens uitgaat van onbewuste patronen. Met behulp van deze methodiek werken we met onbewuste reactiepatronen van het zenuwstelsel, je lichaam.

De lichaamsgerichte focus van de SE en de emotioneel/gedragsmatig gerichte visie van de PCT in combinatie met energetisch werk heeft mij een breder beeld gegeven van hoe het menselijk lichaam werkt.

Het meer begrijpen van hoe lichaam, emotie en gedrag elkaar beïnvloeden bij het ontstaan van trauma heeft mij handvaten gegeven over hoe je dezelfde beïnvloeding positief kan inzetten bij de verwerking van trauma.

Logo Namasté | Inge de Laat | traumatherapie Nuenen Eindhoven

Mindfulness als aanvulling op SE

In 2013 ben ik ook post HBO mindfulness gaan volgen wat heel goed aansloot bij de SE.

Mindfulness is in mijn beleving de eerste stap van bewustwording. Je leert je bewustzijn te volgen in wat er is in het hier en nu. Welke gedachten, gevoelens en lichaamssignalen ervaar je in het moment zelf.

Het leren herkennen van signalen van je lichaam is een opstapje om te gaan werken met SE. Wat kan je fysiek allemaal waarnemen?

Bijvoorbeeld heel simpel, warmte en koude, hoe voelt spanning, hoe voelt ontspanning. Wat merk je allemaal op als je let op je ademhaling? Dit alles zonder oordeel.

Somatic Experience gaat hierin nog een stapje verder. Wat vertellen deze signalen me? Kan ik van een prettige gewaarwording in het lichaam naar een onprettige en weer terug? Om zo spanning los te laten en te ervaren dat beide er kunnen zijn.

Het zijn in mijn ogen dan ook 2 manieren van werken die erg op elkaar aansluiten. Sommige mensen noemen Somatic Experience ook wel de somatische mindfulness.

Logo Namasté | Inge de Laat | traumatherapie Nuenen Eindhoven